Usvojen rekordni proračun općine Usora

Usvojen rekordni proračun općine Usora

 Danas, 18. siječnja 2019. godine održana je redovita 23. sjednica Općinskoga vijeća Usora. Dnevni red iz saziva dobio je jednuglasnu podršku. U dnevnom redu su bile sljedeće točke: 1.Usvajanje Zapisnika sa XXII (dvadesetdruge) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora; 2.Vijećnička pitanja; 3.Obraćanje načelnika 4.Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Usora za 2019. godinu; 5.Prijedlog Proračuna Općine Usora za 2019. godinu; 6.Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2019. godinu; 7.Prijedlog Odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Usora; 8.Prijedlog Odluke o komunalnim naknadama; 9.Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade u Općini Usora za 2019. godinu; 10.Prijedlog Odluke o osnovnoj školi; 11.Izvješće o stanju gospodarstva u Općini Usora za 2017. i 2018. godinu.

Sve odluke, odnosno točke dnevnog reda su usvojene i podržane jednoglasno. Nije bilo diskusija. Kao najvažniju odluku istaknuli bi Proračun Općine Usora za 2019. godinu. Usvojen je u rekordnom iznosu od 5.413.000,00 KM. Ako možemo tako reći proračun je razvojni i investicijski. Preko 3 miliona je za razvoj odnosno kapitalne projekte. Naravno najveća investiranja odnose se na izgradnju novoga mosta. Također se može reći kako je i socijalni obzirom da je svaka pozicija koja se odnosi na brigu za građane, udruženja ili ustanove kao i javna poduzeća ostala ista ili uvećana u odnosu na proteklu godinu. Izuzev ove točke važno je napomenuti i Odluku o osnovnoj školi. Ovom odlukom se regulira osnovno obrazovanje u Usori. Kako je Ustavno pravo Općine Usora da ovo pitanje uredi pristupilo se istom. Iz Odluke se vidi da slijedi donošenje niza provedbenih akata.

U razgovoru sa načelnikom gosp. Anđelićem saznali smo da se isto priprema i za srednju školu. Rekao je:" Dobili smo pravo ali i odgovornost i stoga se pristupilo donošenju okvira za obrazovanje rad škole ali i kontrola rada škola i obrazovnih procesa odnosno programa i predavača sa ciljem što veće kvalitete izobrazbe naših učenika".

Istaknuli bismo i posljednju točku tj. Izvješće o gospodarstvu Usore za 2017. i 2018. godinu. U samom izvješću se vidi porast gospodarstva i porast broja uposlenih. Pred kraj 2018. godine imamo 1800 uposlenih na Općini Usora. U svom obraćanju na ovoj točki dnevnog reda načelnik gosp. Zvonimir Anđelić je istaknuo kako su pojedinci, obrti ili poduzeća u protekle dvije godine sa različitih razina vlasti ili zavoda za upošljavanje iskoristili preko pola miliona KM granta. Ovo je značajno povećanje u odnosu na ranije periode za što je sigurno zaslužna i općinska uprava kroz organiziranje okruglih stolova i blagovremeno prezentiranje svih vidova poticaja gospodarstvu. I naravno kroz programe Općinskoga vijeća koje je sve ovo prepoznalo i donosilo mjere. Također tu je i izravna podrška općini kroz ulaganja u poduzetničke zone. Općina je za ovo dobila 400 000 KM grant sredstava.

 

Tekst i slika preuzeti sa facebook stranice Radio Usora

Kontakt

e-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.