Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće

Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće

Na temelju članka 134. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 39/03, 22/06 i 43/10), članka 33 stavak 1. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika Civilne zaštite («Službene novine Federacije BiH», br.77/06 i 5/07), kao i Zaključaka Općinskog stožera Civilne zažtite Usora od 05.02.2019. godine, Općinski načelnik donosi: 

ODLUKU
O PRESTANKU STANJA PRIRODNE NESREĆE
      
1.Donosi se Odluka o prestanku stanje prirodne nesreće koje je proglašeno Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće na dijelu područja Općine Usora broj 02-44-01/19 od 03.02.2019. godine, koju je donio Općinski načelnik kao zapovjednik općinskog stožera Civilne zaštite Usora.
 
2.Općinski stožer Civilne zaštite Usora će nastaviti svoj rad do stabiliziranja i saniranja stanja na poplavljenom području, praćenja i osposobljavanja prohodnosti cestovnih komunikacija na lokalnim prometnicama, te poduzimanja drugih potrebnih mjera iz mjerodavnosti Općinskog stožera Civilne zaštite Usora.
 
3.Općinska tijela uprave, odnosno općinske službe za upravu će u okviru svojih redovitih djelatnosti obavljati i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje i ublažavanje svih posljedica koje su nastale od prirodne nesreće, s tim da se određuje prioritet za obavljanje tih poslova koji se odnose na ublažavanje i/ili otklanjanje tih posljedica.
 
4.Određuje se rok za prijavu štete do 15.02.2019. godine, te rok imenovanim Povjerenstvima za popis i procjenu nastalih šteta da svoj rad, uključujući i obradu svih šteta završe do 22.02.2019. godine.
 
5.Po stabiliziranju stanja i nužnoj sanaciji posljedica izazvanih poplavama i klizištima, te obradi svih rasploživih dokumenata isti će se uputiti mjerodavnim kantonalnim i federalnim tijelima uprave, radi planiranja i osiguravanja potrebnih sredstava za provođenje mjera zaštite od poplava (regulacija riječnih korita i dr.). Naročito se nalaže općinskoj upravi da pristupi mogućem rješenju odvodnog kanala od prometnice Sivša – Jelah, a iznad zaseoka Tokići prema rječici, odnosno Usori kao mogućem rješenju zaštite tog dijela naselja. Po procjeni Stožera u zadnje dvije poplave sva količina vode koja plavi navedeno naselje dolazi sa Miljanovaca od strane Jelaha.
 
6.Za rukovođenje pojedinim aktivnostima navedenim u točki 2. i točki 3. ove Odluke određujem Općinski stožer civilne zaštite Usora i tijela/službe koje on odredi.
 
7.Odluka o prestanku stanju prirodne i druge nesreće stupa na snagu ODMAH i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Usora“.

                                                                                                                                        

OPĆINSKI NAČELNIK

Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ.

Last modified on Utorak, 05 Veljača 2019 22:17

Kontakt

e-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.