ODLUKU O PRESTANKU STANJA PRIRODNE NESREĆE

ODLUKU O PRESTANKU STANJA PRIRODNE NESREĆE

Na temelju članka 134. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 39/03, 22/06 i 43/10), članka 33 stavak 1. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika Civilne zaštite («Službene novine Federacije BiH», br. 77/06 i 5/07), kao i Zaključaka Općinskog stožera Civilne zažtite Usora od 16.05.2019. godine, Općinski načelnik donosi:

ODLUKU O PRESTANKU STANJA PRIRODNE NESREĆE

1.Donosi se Odluka o prestanku stanje prirodne nesreće koje je proglašeno Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće na području općine Usora broj 02-44-07/19 od 14.05.2019. godine, koju je donio Općinski načelnik kao zapovjednik općinskog stožera Civilne zaštite Usora.

2.Općinski stožer Civilne zaštite Usora će nastaviti svoj rad do stabiliziranja i saniranja stanja na poplavljenom području, praćenja i osposobljavanja prohodnosti cestovnih komunikacija na lokalnim prometnicama, provođenje aktivnosti u cilju prevencije nastanka epidemije, sanacije voopskrbnih objekata i osiguravanja pitke vode iz vodovoda, te poduzimanja drugih potrebnih mjera iz mjerodavnosti Općinskog stožera Civilne zaštite Usora.

3.Općinska tijela uprave, odnosno općinske službe za upravu će u okviru svojih redovitih djelatnosti obavljati i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje i ublažavanje svih posljedica koje su nastale od prirodne nesreće, s tim da se određuje prioritet za obavljanje tih poslova koji se odnose na ublažavanje i/ili otklanjanje tih posljedica.

4.Određuje se rok imenovanim Povjerenstvima za popis i procjenu nastalih šteta da svoj rad, uključujući i obradu svih šteta završe do 07. lipnja 2019. godine.

5.Po stabiliziranju stanja i nužnoj sanaciji posljedica izazvanih poplavama i klizištima, te obradi svih rasploživih dokumenata isti će se uputiti mjerodavnim kantonalnim i federalnim tijelima uprave, radi planiranja i osiguravanja potrebnih sredstava za provođenje mjera zaštite od poplava (regulacija riječnih korita i dr.)

6.Za rukovođenje pojedinim aktivnostima navedenim u točki 2. i točki 3. ove Odluke određujem Općinski stožer civilne zaštite Usora i tijela/službe koje on odredi.

7.Odluka o prestanku stanju prirodne i druge nesreće stupa na snagu ODMAH i objavit će se u „Službenom glasniku Općine Usora“.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ

Kontakt

e-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.