U Usori proglašeno stanje prirodne nesreće

U Usori proglašeno stanje prirodne nesreće

Usora, 06.05.2018. - Na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Federacije Bosne i Hercegovine, Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite, kao i Zaključaka Općinskog stožera civilne zažtite Usora od 06.05.2018. godine Općinski načelnik Zvonimir Anđelić donio je Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće u općini Usora. Kao posljedica oblinih kišnih padalina i grmljavinskog nevremena u noći sa subote na nedjelju (05./06.svibnja) došlo je na većem području Općine Usora do izlijevanja zaobalnih voda, voda iz rijeka i potoka, kao i odvodnih kanala na prometnice, u obiteljske kuće, privatne gospodarske objekte i gospodarske subjekte (firme) od kojih je najveću štetu pretrpjela firma KATIĆ d.o.o. Omanjska, kao i poljoprivredni usjevi i zemljište, kojom prilikom je prekinut cestovni promet na 10-tak lokalnih prometnica, poplavljeno je oko 30 obiteljskih kuća i gospodarski objekti uz iste, nekoliko gospodarskih subjekata, a najveća šteta nastupila je na cestobnoj infrastrukturi gdje je došlo do urušavanje nekoliko mostova preko rijeka i gdje je više njih statički ugroženo podlokavanjem nosive konstrukcije mostova i propusta, kao i erozivnim djelovanjem površinskih voda na samu konstrukciju cesta i mostova, te rušenjem stabala na ceste i električne vodove.

Velika šteta nanesena je i poljoprivrednim usjevima, te poljoprivrednm zemljištu u vidu odnošenja zemljišta sa parcela, a zabilježeni su slučajevi uginuća domaćih životinja zahvaćenih poplavom.

Zbog gore navedenog stanja službenici Policijske stanice Usora su tijekom cijele noći vršili zatvaranje prometnica zahvaćenih poplavom ili urušavanjem mostova i propusta.

Članovi Općinskog stožera civilne zaštite Usora na čelu sa zapovjednikom Zvonimirom Anđelić i pripadnicima jedinice civilne zaštite, zajedno sa predstavnikom Federalne uprave civilne zaštite Pejom Perić sa terenskim vozilom, i predsjedateljem Općinskog vijeća Usora Ivom Suvala, obilazili su poplavljeno područje, vršili uvid u razmjere elementarne nesreće, poduzimali i naređivale nužne mjere u cilju sprečavanja nastanka težih posljedica i uspostave prometa u dijelovima Općine, gdje je to bilo moguće.

Zapovjednik Općinskog stožera civilne zažtite Usora Zvonimir Anđelić sazvao je hitnu sjednici Stožera, radi poduzimanja nužnih mjere na sanaciji stanja nastalog djelovanjem elementarne nesreće.

 

Stanje prirodne nesreće proglašava se za cjelokupno područje općine Usora, koju je zahvatila poplava izlijevanjem iz svojih korita rijeke rijeka, potoka i odvodnih kanala, kao i slijevanjem ogromne količine vode promenicama, poljoprivrednom i ostalom zemljištu, čime je ugroženo nekoliko stotina ljudi i njihova materijalna dobra, kao i gospodarski subjekti na poplavom zahvaćenom području.

Radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće u Usori naređeno je: - da svi organi uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije stave na raspolaganje Općinskom stožeru civilne zaštite sve raspoložive resurse koji će se po planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara koristiti na ugroženom području, - da se prioritetno angažira mehanizacija gospodarskih subjekata DIV Jeleč d.o.o. u naseljenim mjestima Makljenovac, Ularice, Alibegovci i Omajska, Penava Kop d.o.o. u naseljenim mjestima Žabljak i Srednja Omanjska, a JKP Usora d.o.o. kao ispomoć na raščišćavanju i osiguravanju komunikacije na cestama gdje to nužno, - izvršiti mobilizaciju raspoloživih snaga civilne zaštite radi izvršenja zadataka zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara i pružanja pomoći na ugroženom području, - za sve organe uprave i upravne organizacije uvodi se dežurstvo radi izvršenja naredbi Općinskog stožera civilne zaštite, sukladno važećim propisima, - JKP “Usora” i VRT d.o.o. Žabljak se naređuje provjera stanja izvoriša vode za piće i mogućeg zagađenja, te po ocjeni isključivanja crpki na izvorištima uz obavještavanje korisnika vodovoda; - Policijska stanica Usora će izvšiti preliminarnu procjenu oštećenosti prometnica i objekata na istim, označavanje kritičnih točaka i regulaciju prometa; - Veterinarskoj stanici naložen je stalni monitoring i zdravsteno zbrinjavanje stočnog fonda tijekom i nakon poplava; - Crveni križ Usora da stavi na raspolaganje ljudske i materijalne resurse u funkciji zbrinjavanja ublažavanja posljedica građana zahvaćenih poplavom - svi troškovi koji proizađu tijekom provođenja akcije zaštite i spašavanja će se pokriti iz Proračuna općine, planiranih za zaštitu i spašavanje, a nedostajuća sredstva iz drugih izvora. Za rukovođenje svim akcijama zaštite i spašavanja određen je Općinski stožer civilne zaštite Usora. Odmah će se pristupiti formiranju Povjerenstva za preliminarnu i cjelovitu procjenu nastalih šteta, te sukladno utvrđenom stanju poduzimati će se mjere sukladno propisima i financijskim mogućnostima, uključujući i druge zakonom propisane izvore, u okolnostima proglašenog stanja prirodne nesreće i nastalih posljedica. Odluka o stanju prirodne i druge nesreće stupa na snagu ODMAH i važi do proglašenja prestanka stanja prirodne i druge nesreće. Za dežurne osobe ispred Općinskog stožera civilne zažtite (OS CZ) Usora određeni su: zapovjednik OS CZ Zvonimir Anđelić tel:063 382 494, načelnik OS CZ Anto Bonić, tel: 063 719 166 i član OS CZ Zvonko Miškić, tel: 063 719 197. U funkciji je i broj u Policijskoj stanici Usora 122.

Izvor: Usora.com

Last modified on Nedjelja, 06 Svibanj 2018 14:32

Kontakt

e-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.