Najava povećanja vodotoka

Federalni hidrometeorološki zavod Sarajevo je na temelju meteorološke prognoze za naredne dane, trenutnog stanja na hidrološkim stanicama u slivovima rijeka FBiH i hidroloških modela uradio hidrološku prognozu za period 13-17.12.2017. godine, te izdao obavijest o mogućim velikim vodama.


Služba civilne zaštite izdvaja sadržaj koji se odnosi na vodotoke koji gravitiraju području općine Tešanj, te u skladu sa navedenim izdaje preporuke za redovnim praćenjem hidrološkog stanja na cijelom području općine u smislu provođenja mjera zaštite od mogućih poplava.

Obavijest o mogućim velikim vodama Prema modelima meteorološke prognoze, u narednim danima se očekuju obilnije padavine u Bosni i Hercegovini, posebno na području sjeveroistočnog dijela BiH (sliv Une), cijelom slivu Jadranskog mora i centralne Bosne.

Padavine manjeg intenziteta se očekuju 13.12. a znatno većeg 15. i 16.12., sve na navedenom području. Iz tog razloga, uz topljenje sniježnog pokrivača a sve vezano za velike vode imamo hidrološku prognozu koja zahtijeva slijedeću Obavijest: -Sliv rijeke Bosne: kako je meteorološkom prognozom o padavinama obuhvaćen, značajnije, i centralni dio BiH, sve manje pritoke (Stavnja, Trstionica, ….) u gornjem dijelu sliva rijeke Bosne će porasti, sa očekivanim vrhom vodnog vala 16-17.12.

-Za rijeku Bosnu, srednji i donji dio toka, kao i veće pritoke (Usora, Spreča, Krivaja, …) prognoziramo povećanje vodostaja, bez značajnih ekstrema. Na svim vodotocima se 17.12.2017 g. očekuje opadanje vodnih valova

Last modified on Srijeda, 13 Prosinac 2017 19:46

Kontakt

e-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.