Saziv za dvanaestu sjednicu općinskog vijeća

Saziv za dvanaestu sjednicu općinskog vijeća

Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

 

S A Z I V A M XII. (dvanaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 15.12.2017. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora.

D N E V N I R E D

Usvajanje Zapisnika sa jedanaeste redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

Vijećnička pitanja;

Obraćanje načelnika

Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom;

Prijedlog Odluke o imenovanju jednog člana Upravnog vijeća Javne ustanove Dom zdravlja Usora;

Prijedlog Odluke o izradi monografije „Usora u domovinskom ratu 1991.-1995. godine;

Prijedlog Programa poticaja za obitelji sa troje i više djece na području Općine Usora;

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu općinskog organa uprave Općine Usora;

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim naknadama;

Izvješće o materijalnom položaju korisnika socijalne zaštite i realizacija programa pomoći istim u 2016. godini;

Informacija o stanju zdravlja na području Općine Usora za 2016. godinu;

Prijedlog Proračuna Općine Usora za 2018. godinu;

Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Usora za 2018. godinu;

PREDSJEDATELJ OV USORA IVO SUVALA

 

Izvor:www.usora.com

Last modified on Utorak, 12 Prosinac 2017 09:49

Kontakt

e-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.