USVOJEN PRORAČUN OPĆINE USORA ZA 2018.GOD

USVOJEN PRORAČUN OPĆINE USORA ZA 2018.GOD u IZNOSU OD 3.373.000,00KM...

Jučer 15.12.2017. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora održana je XII. (dvanaesta) redovita sjednica Općinskog vijeća općine Usora. Na dnevnom redu je bilo 13 točaka:

1.Usvajanje Zapisnika sa jedanaeste redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;
2.Vijećnička pitanja;
3.Obraćanje načelnika
4.Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina neposrednom pogodbom;
5.Prijedlog Odluke o imenovanju jednog člana Upravnog vijeća Javne ustanove Dom zdravlja Usora;
6.Prijedlog Odluke o izradi monografije „Usora u domovinskom ratu 1991.-1995. godine;
7.Prijedlog Programa poticaja za obitelji sa troje i više djece na području Općine Usora;
8.Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu općinskog organa uprave Općine Usora;
9.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim naknadama;
10.Izvješće o materijalnom položaju korisnika socijalne zaštite i realizacija programa pomoći istim u 2016. godini;
11.Informacija o stanju zdravlja na području Općine Usora za 2016. godinu;
12.Prijedlog Proračuna Općine Usora za 2018. godinu;
13.Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Usora za 2018. godinu;

Sa dnevnog reda je povučena točka broj 8, zbog tehničke dorade, sve ostale točke su dobile potrebnu većinu. Najvažnije je dakako istaknuti usvajanje PRORAČUNA za 2018.godinu. Proračun je usvojen u iznosu od 3.373.000,00KM. Važno je i spomenuti da je općina Usora među prvim općinama koja je to završila...

 

Tekst i preuzet sa facebook stranice Radio Usora

Foto: Radio Usora

Last modified on Subota, 16 Prosinac 2017 17:54

Kontakt

e-mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.